Trygderefusjon

 

Behandling hos kiropraktor er godkjent og integrert i det offentlige helsevesenet. Dette gjør at pasienter hos kiropraktoren kan få trygderefusjon for konsultasjoner.

 

Behandling hos kiropraktor er støtteberettiget

Undersøkelse og behandling hos kiropraktor er stønadsberettiget i det offentlige helsevesenet. Alle pasienter hos kiropraktoren får trygderefusjon for inntil 14 konsultasjoner pr kalenderår. Dette gjelder uavhengig av om du oppsøker kiropraktor direkte eller blir henvist dit fra lege. Kiropraktoren kan også sykemelde deg i opptil 12 uker, samt at han kan henvise til legespesialist, røntgen, CT, MR og fysioterapi.

 

Priser for behandling hos kiropraktor

Pasienter hos kiropraktoren betaler en egenandel som tilsvarer kiropraktorens honorar minus refusjonsbeløpet. Stønaden som refunderes fra det offentlige utgjør NOK 118,- for første gangs undersøkelse og NOK 57,- pr behandling for opptil 14 behandlinger pr kalenderår. Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester, og stønaden fra det offentlige vil derfor normalt bare dekke en mindre del av de totale kostnadene ved konsultasjon og behandlinger.

Reiseutgifter i forbindelse med kiropraktorbehandling inngår i Egenandelstak 1. Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av frikortordningen.